Thủ tướng: Thực hiện '3 tăng cường', '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số
Ngày 14/05/2024

Sáng 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban) chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban để đánh giá về công tác chuyển đổi số, kinh tế số thời gian qua và các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, kinh tế số năm 2024.

Media/308_xathuytrinh/FolderFunc/202405/Images/111-20240514030112-e.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ tám. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc tại các điểm cầu Trụ sở Chính phủ và trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự Hội nghị có các thành viên của Ủy ban; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông.

Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

Theo Ủy ban, xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm công tác chuyển đổi số, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số…

Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số dần được hoàn thiện. Đến nay, 21 bộ, ngành và 62 địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; 14 bộ, ngành và 52 địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu; Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 4 doanh nghiệp; đồng bộ thành công trên 268 triệu thông tin người dân; tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu xác thực thông tin...

Đến nay, có 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang Internet băng rộng; 100% xã kết nối Internet cáp quang; di động băng rộng 4G được phủ sóng tới 99,8% dân số với chất lượng ổn định; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh, với 80,44% thủ tục hành chính đủ điều kiện toàn trình được cung cấp trực tuyến.

Đáng chú ý, tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2021, 2022 lần lượt đạt 11,91%, 14,26%. Tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2023 ước đạt 16,5% với tốc độ tăng 20%, gấp 3 lần tăng trưởng GDP... Trong quý I/2024, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần 36,3 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ; xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt 31 tỷ USD, tăng 17%.

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rào cản, điểm nghẽn và nguyên nhân; chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, bài học kinh nghiệm; các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.

Các đại biểu đề xuất tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thế chế; kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chuyển đổi số và nguồn nhân lực số; thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển dữ liệu số và chia sẻ, khai thác dữ liệu số; ứng dụng công nghệ số, các nền tảng số vào quản lý, vận hành, phát triển các ngành; đầu tư xây dựng hạ tầng số; đảm bảo an toàn thông tin mạng...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, xuất hiện trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ở các cấp, ngành, lĩnh vực, tác động và mang lại lợi ích cho toàn xã hội, nhất là cho người dân, doanh nghiệp.

Điểm lại kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại như: Sự quan tâm của các cấp, ngành về chuyển đổi số và công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có lúc, có nơi còn hạn chế; còn 390/1.086 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa; công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao; hạ tầng số chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, chưa có đột phá...

Phân tích các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ quán triệt 4 quan điểm phát triển kinh tế số. Trong đó, việc chuyển đổi số phải quán triệt, bám sát và hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy chuyển số quốc gia nói chung, phát triển kinh tế số nói riêng thực chất, hiệu quả; phát triển kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam phù hợp xu thế phát triển hiện nay; phát triển kinh tế số là một quá trình liên tục, bền bỉ, không ngừng nghỉ, không có điểm dừng; phát triển kinh tế số một cách tổng thể, toàn diện, ưu tiên chất lượng hơn số lượng; kết hợp đồng bộ, hiệu quả phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, dữ liệu số, kỹ năng số, thể chế số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Xóa bỏ các vùng lõm sóng di động

 

Media/308_xathuytrinh/FolderFunc/202405/Images/222-20240514030112-e.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhất là các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các cấp quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, trên tinh thần “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh”.

Trong đó, phải tăng cường nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong các cấp, ngành, người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu; tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số.

Cùng với đó: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số, phát triển dịch vụ số, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc tăng ít nhất 5 bậc và chỉ số an toàn an ninh mạng thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu.

“Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong Đề án 06; các bộ, ngành khẩn trương tổ chức các Phiên họp chuyên đề số hóa các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; các địa phương phối hợp với chặt chẽ các doanh nghiệp viễn thông xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12/2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại theo Quyết định 06/QĐ-TTg, Quyết định 422/QĐ-TTg và 20 dịch vụ công ưu tiên theo Quyết định số 206/QĐ-TTg; kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC); 7 địa phương còn lại khẩn trương trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành trong tháng 5/2024.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nguồn tin:   https://baotintuc.vn/chinh-tri/thu-tuong-thuc-hien-3-tang-cuong-5-day-manh-trong-chuyen-doi-so-20240424120647937.htm

 


Tổng lượt xem bài viết là: 28
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:




Tin tức khác