Thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo: Thông báo, thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Ngày 20/06/2024

Media/308_xathuytrinh/FolderFunc/202406/Images/000-20240620082121-e.jpg
Media/308_xathuytrinh/FolderFunc/202406/Images/111-20240620082121-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 14
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác