1. Đảng ủy
  • Tạ Đồng Thùy

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0986367838

  • Phạm Đình Cương

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0387172176

  Hội đồng nhân dân
  • Tạ Đồng Thùy

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0986367838

  • Đỗ Văn Chung

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0337699195

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Ngọc Truân

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0969826111

   • Nguyễn Công Linh

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0965726567

   1. CC tư pháp – hộ tịch (Hộ tịch)
    • Tạ Như Quỳnh

     Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

     SĐT: 0978843415

   2. CC tư pháp – hộ tịch (Tư pháp)
    • Nguyễn Tiến Độ

     Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

     SĐT: 0976756775

   3. CC văn hóa – xã hội (VH)
    • Nguyễn Thị Anh

     Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

     SĐT: 0332061992

   4. CC văn hóa – xã hội (TBXH)
    • Trần Thị Hin

     Chức vụ: Công chức lao động thương binh và xã hội

   5. CC địa chính - xây dựng (ĐCMT)
    • Lâm Công Trường

     Chức vụ: Công chức Địa chính môi trường

   6. CC địa chính - xây dựng (ĐCXD)
    • Phạm Đắc Úy

     Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

     SĐT: 0396214682

   7. CC Tài chính - kế toán
    • Nguyễn Quang Chức

     Chức vụ: Công chức Tài chính - kế toán

   8. CC văn phòng - thống kê (HĐND,UBND)
    • Nguyễn Ngọc Mạnh

     Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND, UBND xã

   9. CC văn phòng - thống kê (Thủ quỹ, TK)
    • Lê Thị Hội

     Chức vụ: Công chức Văn phòng CCHC, Khen thưởng, kỷ luật, thủ quỹ, thống kê

   10. Trưởng Công an xã
    • Nguyễn Quang Thanh

     Chức vụ: Trưởng Công an xã

   11. Chỉ huy Trưởng Quân sự xã
    • Đoàn Văn Tiệp

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

    1. Thôn Đoài
     • Ông Tạ Văn Độ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0343526560

    2. Thôn Đông
     • Vũ Bá Ngãi

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0382456319

    3. Thôn Bắc
     • Tạ Đồng Tiêu

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0973599082

    4. Thôn Thượng
     • Tạ Đồng Thử

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0973431633

    5. Thôn Bắc Ô Trình
     • Nguyễn Công Thưởng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0984470974

    6. Thôn Nam Ô Trình
     • Đỗ Hữu Đông

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0396232556