23/11/2020
Cho Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Tiến Dũng thuê đất để xây dựng Trường Mầm non chất lượng cao tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình
23/11/2020
Cho công ty TNHH ĐT KCN chuyên nông nghiệp Thaco Thái Bình thuê đất để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco Thái Bình tại các xã An Thái An Ninh An Cầu huyện Quynh phụ
23/11/2020
Cho phép UBND xã Đông Tân huyện Đông Hưng được sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải
23/11/2020
Gia hạn thời gian cho quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất thuê đất tại xã Thống Nhất huyện Hưng Hà
23/11/2020
Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 11/05/2018 phê duyệt kế hoạch thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế
23/11/2020
Gia hạn thời gian cho quỹ tín dụng nhân dân Đông Á thuê đất tại xã Đông Á huyện Đông Hưng
23/11/2020
Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;
23/11/2020
Công văn số 1184/UBND-NNTNMT ngày 13/04/2018 về việc tiến độ lập quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện
23/11/2020
Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 cho phép UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải
23/11/2020
Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải nguy hại của các Chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/ năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình