Thông tin liên hệ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 76A Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.731.255 * Fax: 0227.731.255

 

39

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.831.239 * Fax: 0227.834.000

 

2

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Địa chỉ: Số 76A Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.731.253 * Fax: 0227.730.011

 

40

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Số 431, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227. 743.787 * Fax: 0227. 743.787

 

3

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Địa chỉ: Số 76A Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.731.524 * Fax: 0227.731.513

 

41

SỞ TƯ PHÁP

Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227. 731.784 - 733.488 * Fax: 0227. 731.784

 

4

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ

Địa chỉ: Số 76A Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.736.629 * Fax: 0227.736.629

 

42

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.831.461 * Fax: 0227.831.461

 

5

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Địa chỉ: Số 76A Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.731.251 * Fax: 0227.731.251

 

43

SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 138, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.831.447 * Fax: 0227. 836.173

 

6

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3731.174 * Fax:

 

44

SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Số 239, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227. 3831.392 * Fax: 0227. 3830.623

 

7

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227. 3605.537 * Fax:

 

45

THANH TRA TỈNH

Địa chỉ: Số 02, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.525 * Fax: 0227.3831.525

 

8

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 76, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3731.524 * Fax: 0227.3731.513

 

46

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, TP. Thái Bình

Điện thoại: 0227.3644.665 * Fax: 0227.3644.872

 

9

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 76, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3742.556 – 601.357 * Fax: 0227.3742.556

 

47

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 02, Đường Lý Bôn, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3606.172 * Fax: 0227.3831.194

 

10

BCĐ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 76, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: * Fax:

 

48

BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Trần Thái Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.098 - 838.589 * Fax: 0227.3831.262 - 3.645.374

 

11

SỞ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.903 * Fax: 0227.3836.184

 

49

CÔNG AN TỈNH

Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, TPhái Bình

Điện thoại: 0227.3870.123 – 3.870.160 * Fax: 0227.3870.211

 

12

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Số 414, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3645.677 * Fax: 0227.3645.558

 

50

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 08, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.584 * Fax:

 

13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0227.3839.071 * Fax: 0363.839.071

 

51

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.337 * Fax: 02273.833.611

 

14

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 233, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.774 * Fax: 02273.830.326

 

52

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.680 * Fax: 02273.645.264

 

15

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 36A, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.333 * Fax: 02273.836.362

 

53

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 126, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.247 * Fax: 02273.831.247

 

16

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Số 19, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.821 * Fax: 02273.831.821

 

54

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 08, đường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 643.648 * Fax: 02273. 643.648

 

17

SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 731.615 * Fax: 02273.739.951

 

55

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 17, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.397 * Fax: 02273.845.011

 

18

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Số 01, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 731.509 * Fax: 02273.739.182

56

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 15, Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 831.238 * Fax: 02273. 835.588

 

19

SỞ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Số 08, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 831.733 * Fax: 02273. 846.287

 

57

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 142, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại:02273.833.450 * Fax:

 

20

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 134, Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.840.380 * Fax: 0363.840.380

 

58

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN TIỀN HẢI

Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 02273.823.272 * Fax: 02273.781.053

Điện thoại UBND: 02273.823.279 * Fax: 0363.

 

21

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC – CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 06, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.542 * Fax: 02273.645.117

 

59

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN VŨ THƯ

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Điện thoại UBND huyện: 02273.826.227 * Fax: 02273.826.321

 

22

CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 136 Quang Trung Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.830.650 * Fax: 02273838.825

 

60

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Điện thoại Huyện ủy: 02273.867.202 * Fax: 02273.863.654

Điện thoại HĐND-UBND huyện: 02273.867.220 * Fax: 02273.863.272

 

23

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.802 * Fax: 02273.846.651

 

61

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Km 1, đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.741.319 * Fax: 02273.741.319

 

 

24

CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 80, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.731.920 * Fax: 02273.741.966

 

62

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.144 * Fax: 02273.830.040

 

25

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 07, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.735.442 - 733.022 * Fax: 02273736.119

 

63

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 12, đường Hoàng Công Chất, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.835.680 * Fax: 02273.839.191

 

26

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

Điện thoại: 02273.745. 015 * Fax: 02273.745.015

64

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 290, Phan Bá Vành, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.359 - 830.037 * Fax: 02273.844.966

 

27

BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH

Địa chỉ: Số 286, đường Trần Thánh Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: * Fax:

 

65

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TB

Địa chỉ: Số 117, Phố Hoàng Công Chất, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.641.741 * Fax: 02273.838.584

 

28

BÁO THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số13, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.732.302 * Fax: 0363.735.544

 

66

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 373, Phố Lý Bôn, TPhái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.838.545 * Fax: 02273.847.509

 

29

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.644.746 * Fax: 02273.838.263

 

67

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM - CƠ SỞ PHÍA BẮC

Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình

 

30

HỘI NHÀ BÁO TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.733.948 * Fax:

 

68

BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Lý Bôn, phường Đề Thám, TP Tháii Bình

Điện thoại:02273.731.105 * Fax: 02273.735.960

 

31

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM - PHÂN XÃ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.495 * Fax:

 

 69

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Số 355, đường Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

32

THƯỜNG TRÚ BÁO NHÂN DÂN TẠI THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 04, đường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 731.250 * Fax:

 

70

VIỄN THÔNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 355, phố Lý Bôn, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.843.399 * Fax:02273.842.299

 

33

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 26, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 831.380 * Fax: 02273.838.427

 

71

VIETTEL THÁI BÌNH

Địa chỉ: 431 Trần Hưng Đạo Thành phố Thái Bình

Số điện thoại: 0227.250.178   Số Fax : 0227.250.178 

 

34

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 02273.551.685 * Fax: 02273.551.685

Điện thoại UBND huyện: 02273.851.435 * Fax:

 

72

MOBIFONE TỈNH THÁI BÌNH

373A, Trần Thái Tông, Tổ 27, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

Điện thoại: 02273.738.738  

35

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN HƯNG HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 02273861.210 - 861.442 * Fax: 02273.861.210

Điện thoại UBND huyện: 02273.861.238 * Fax:

 

73

ĐẠI DIỆN VINAPHONE TẠI THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Lý Bôn, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 831.486 * Fax: 02273.832.566

 

36

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: * Fax: 02273.511.060

74

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC TẠI TB

Địa chỉ: Số 292, Trần Thái Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273. 645.313 * Fax:

 

37

THÀNH ỦY, HĐND, UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại UBND Thành phố: 02273.831.283 * Fax: 02273.830.849

 

75

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.210.201 * Fax: 02273.831.437

 

38

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN THÁI THỤY

Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 02273.853.223 * Fax: 02273.853.965

Điện thoại UBND huyện: 02273.853.238 * Fax: 02273.710.339

 

 

76

 

 

 

 

77

 

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN TIỀN HẢI

Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 02273.823.272 * Fax: 02273.781.053

Điện thoại UBND: 02273.823.279 *

 

THÀNH ỦY, HĐND, UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại UBND Thành phố: 02273.831.283 * Fax: 02273.830.849

Email: xaquynhbao@thaibinh.gov.vn

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 7: 8h00   – 17h00 

Gửi liên hệ

Mọi thông tin vui lòng gửi mail bên dưới